Õppetegevus

Kooli õppetegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme: